Kontakt

BIURO DYREKCJI CENTRUM JANKI:
ul. Mszczonowska 3
05-090 Janki k/Warszawy
tel. (22) 711 30 00 – 02;
fax. (22) 711 30 03;
e-mail: janki@apsysgroup.pl

Punkt informacyjny:
tel. (22) 711 30 00

KONTAKT DLA MEDIÓW:
Anna Augustyniak – Hoffman
Valkea Media
tel. 509 566 178
mail: aaugustyniak@valkea.com

WYNAJEM LOKALI:
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani długoterminowym wynajmem powierzchni handlowej i lokali gastronomicznych prosimy o kontakt z:

Marta Grabska, kom.: +48 507 099 747 e-mail: m.grabska@cromwellpropertygroup.pl

WYNAJEM STOISK I POWIERZCHNI HANDLOWYCH:
Krótkoterminowym wynajmem stoisk i powierzchni handlowych oraz powierzchni reklamowych w Centrum Janki zajmuje się Dyrekcja Centrum tel.: 22 711 30 00, e-mail: janki@apsysgroup.pl. Wraz z zapytaniem ofertowym prosimy o przesyłanie wizualizacji stoiska wraz z dokładnymi wymiarami oraz krótki opis działalności.

FORMULARZ KONTAKTOWY

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat (wymagane)

  Treść wiadomości (wymagane)

   

  Uprzejmie informujemy, że kontaktując się z nami mailowo (podając m.in. swoje imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych celem udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie czy złożoną prośbę dotycząca centrum handlowego Janki.

  Administratorem danych osobowych jest CH Janki sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-120) przy ul. Złotej 59 (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w korespondencji będą przetwarzane przez Spółkę w celu udzielenia odpowiedzi, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody (np. w ten sam sposób, w jaki została wyrażona) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.