Akcje Charytatywne

W Centrum Janki chętnie angażujemy się w działania charytatywne. Od wielu lat współpracujemy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy oraz Polskim Czerwonym Krzyżem. Wspieramy także akcję „Godzina dla Ziemi” organizowaną przez WWF Polska, byliśmy również sponsorem lokalnych inicjatyw sportowych – Biegu Raszyńskiego oraz Mini Ligi Mistrzów Raszyn.

Z chęcią podejmiemy współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi. Podmioty zainteresowane wsparciem zapraszamy do kontaktu pod adresem mailowym: janki@apsysgroup.pl